Gia phả tộc NguyễnNguyễn Song Hào ♂
ngày sanh dd-mm-1979
39 tuổi (41) Kỷ Mùi
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Anh Tuấn ♂
64 tuổi (65)
mẹ Nguyễn thị Liêu ♀
58 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀ 43 tuổi (44)
3. Nguyễn Thị Hảo ♀ 36 tuổi (38)
4. Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ 33 tuổi (35)
5. Nguyễn Song Toàn ♂ 32 tuổi (33)
6. Nguyễn Song Vỹ ♂ 29 tuổi (30)
7. Nguyễn thị Út ♀ 27 tuổi (28)

vợ 1
Võ Thị Kim Ánh ♀
35 tuổi (37) Quý Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Anh Kiệt ♂12 tuổi (14)
2. Nguyễn Như Quỳnh ♀5 tuổi (6)