Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Hảo ♀
ngày sanh dd-mm-1982
36 tuổi (38) Nhâm Tuất
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Anh Tuấn ♂
64 tuổi (65)
mẹ Nguyễn thị Liêu ♀
58 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀ 43 tuổi (44)
2. Nguyễn Song Hào ♂ 39 tuổi (41)
4. Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ 33 tuổi (35)
5. Nguyễn Song Toàn ♂ 32 tuổi (33)
6. Nguyễn Song Vỹ ♂ 29 tuổi (30)
7. Nguyễn thị Út ♀ 27 tuổi (28)

chồng 1
Hồ Như Quang ♂
39 tuổi (41) Kỷ Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ Gia Phúc ♂8 tuổi (9)
2. Hồ Hoàng Gia ♂1 tuổi (3)