Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Thanh Diệu ♀
ngày sanh dd-mm-1985
33 tuổi (35) Ất Sửu
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Anh Tuấn ♂
64 tuổi (65)
mẹ Nguyễn thị Liêu ♀
58 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀ 43 tuổi (44)
2. Nguyễn Song Hào ♂ 39 tuổi (41)
3. Nguyễn Thị Hảo ♀ 36 tuổi (38)
5. Nguyễn Song Toàn ♂ 32 tuổi (33)
6. Nguyễn Song Vỹ ♂ 29 tuổi (30)
7. Nguyễn thị Út ♀ 27 tuổi (28)

chồng 1
Lê văn Cảnh ♂
38 tuổi (40) Canh Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Lê Nguyễn Bảo Trinh ♀7 tuổi (9)
2. Lê Minh Khang ♂1 tuổi (3)