Gia phả tộc NguyễnNguyễn Song Vỹ ♂
ngày sanh dd-mm-1990
29 tuổi (30) Canh Ngọ
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Anh Tuấn ♂
64 tuổi (65)
mẹ Nguyễn thị Liêu ♀
58 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀ 43 tuổi (44)
2. Nguyễn Song Hào ♂ 39 tuổi (41)
3. Nguyễn Thị Hảo ♀ 36 tuổi (38)
4. Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ 33 tuổi (35)
5. Nguyễn Song Toàn ♂ 32 tuổi (33)
7. Nguyễn thị Út ♀ 27 tuổi (28)

vợ 1
Trần thị Thảo Nguyên ♀
20 tuổi (22) Mậu Dần

quan hệ cưới
    không / chưa có con