Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Long ♂ ch
tên gọi (Ánh-Hồng)
ngày sanh 1937 - 2009
thọ 73 tuổi
ngày giỗ 27-10 AL
nơi chôn cất Chơn Thành, Bình Long
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch thọ 24 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (76)
7. Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (74)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
9. Nguyễn Mười ♂ ch thọ 8 tuổi

vợ 1
Nguyễn Thị Biền ♀
82 tuổi (83) Đinh Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀53 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀47 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂42 tuổi (44)

vợ 2
Lê Thị Thu Nguyệt ♀
65 tuổi (66) Giáp Ngọ

quan hệ sống chung
 
con
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂35 tuổi (37)
10. Nguyễn Văn Thông ♂30 tuổi (31)