Gia phả tộc NguyễnTrịnh Nguyễn Quỳnh Trang ♀
tên gọi (Vy)
ngày sanh dd-mm-2002
16 tuổi (18) Nhâm Ngọ
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trịnh Tính ♂
53 tuổi (54)
mẹ Nguyễn thị Kim Hưng ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên