Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trịnh Minh Hằng ♀
tên gọi (Trân Trân)
ngày sanh dd-mm-2003
16 tuổi (17) Quý Mùi
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn văn Hùng ♂
47 tuổi (49)
mẹ Trịnh thị Hồng Dung ♀
50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Trịnh Minh Hân (Băng Băng) 12 tuổi (13)
3. Nguyễn Trịnh Minh Hương ♀ 8 tuổi (10)