Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trịnh Minh Hân ♀
tên gọi (Băng Băng)
ngày sanh dd-mm-2007
12 tuổi (13) Đinh Hợi
cha Nguyễn văn Hùng ♂
47 tuổi (49)
mẹ Trịnh thị Hồng Dung ♀
50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Trịnh Minh Hằng (Trân Trân) 16 tuổi (17)
3. Nguyễn Trịnh Minh Hương ♀ 8 tuổi (10)