Gia phả tộc Nguyễn_Lê văn Ninh ♂
ngày sanh dd-mm-1925
94 tuổi (94) Bính Dần
cha Nguyễn Sang ♂ ch
(Lê văn Khánh) thọ 89 tuổi
mẹ Trần thị Thật ♀ ch
thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. _Lê văn An ♂ ch
3. _Lê thị Tiếp ♀ ch thọ 39 tuổi
4. _Lê văn Thưởng ♂ ch
5. _Lê thị Đàn ♀
6. _Lê thị Hoàng ♀ ch
7. _Lê văn Quảng ♂
8. _Lê văn Trị ♂ 75 tuổi (76)
9. _Lê thị Mảnh ♀ 70 tuổi (71)

vợ 1
Nguyễn thị Huyện ♀ ch
thọ 92 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. _Lê văn Tâm ♂69 tuổi (70)
2. _Lê thị Triều ♀
3. _Lê Trường Nhi ♂ ch
4. _Lê thị Lệ ♀
5. _Lê văn Hội ♂
6. _Lê văn Hộp ♂
7. _Lê văn Đông ♂ ch
8. _Lê thị Dung ♀
9. _Lê thị Thu Trang ♀
10. _Lê Thiên Hoàng ♂47 tuổi (48)
11. _Lê thị Mỹ Nữ ♀45 tuổi (46)