Gia phả tộc NguyễnNguyễn Kiều Quốc Huy ♂
tên gọi (Bi)
ngày sanh dd-mm-2003
15 tuổi (17) Quý Mùi
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn văn Hữu ♂
45 tuổi (47)
mẹ Kiều Mỹ Linh ♀
44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Kiều Trí Dũng ♂ 6 tuổi (7)