Gia phả tộc NguyễnVõ Thanh Toàn ♂ ch
tên gọi (Tòng)
ngày sanh 1960 - 1986
thọ 27 tuổi
ngày giỗ 27-03 AL
nơi chôn cất Mộ Đức Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ văn Thiệp ♂
80 tuổi (81)
mẹ Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
thọ 24 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ văn Quân ♂ 54 tuổi (56)

vợ 1
Hồ thị Thanh Liên ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Võ thị Kim Loan (Kim)35 tuổi (37)