Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lưỡng ♀ ch
ngày sanh 1941 - 1964
thọ 24 tuổi
ngày giỗ 13-03 AL
nơi chôn cất Đạm Thuỷ, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (76)
7. Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (74)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
9. Nguyễn Mười ♂ ch thọ 8 tuổi

chồng 1
Võ văn Thiệp ♂
81 tuổi (81) Kỷ Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Võ Thanh Toàn (Tòng) chthọ 27 tuổi
2. Võ văn Quân ♂55 tuổi (56)