Gia phả tộc NguyễnVõ thị Kim Loan ♀
tên gọi (Kim)
ngày sanh dd-mm-1983
35 tuổi (37) Quý Hợi
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Thanh Toàn ♂ ch
(Tòng) thọ 27 tuổi
mẹ Hồ thị Thanh Liên ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

chồng 1
Huỳnh Phước ♂

quan hệ ly hôn
    không / chưa có con