Gia phả tộc NguyễnVõ văn Quân ♂
ngày sanh dd-mm-1964
54 tuổi (56) Giáp Thìn
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ văn Thiệp ♂
80 tuổi (81)
mẹ Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
thọ 24 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Thanh Toàn (Tòng) ch thọ 27 tuổi

vợ 1
Nguyễn thị An ♀
51 tuổi (53) Đinh Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Võ Nguyễn Quế Trâm (Ngân)22 tuổi (24)
2. Võ Nguyễn Minh Trí (Phúc)18 tuổi (20)
3. Võ Nguyễn Quế Trân (Diệu)15 tuổi (17)
4. Võ Nguyễn Tú Trinh (út)10 tuổi (11)