Gia phả tộc NguyễnVõ Nguyễn Quế Trâm ♀
tên gọi (Ngân)
ngày sanh dd-mm-1996
23 tuổi (24) Bính Tý
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Võ văn Quân ♂
54 tuổi (56)
mẹ Nguyễn thị An ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ Nguyễn Minh Trí (Phúc) 18 tuổi (20)
3. Võ Nguyễn Quế Trân (Diệu) 15 tuổi (17)
4. Võ Nguyễn Tú Trinh (út) 10 tuổi (11)