Gia phả tộc NguyễnBùi thị Liên ♀ ch (dâu)
ngày sanh 1951 - 1983
thọ 33 tuổi
ngày giỗ 14-05 AL
nơi chôn cất T.T Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Nhị (8 Nhị) 72 tuổi (73) Đinh Hợi
quan hệ: cưới

con
1. _Bùi thị Kim Phượng ♀50 tuổi (51)
2. _Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)47 tuổi (49)
3. _Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)46 tuổi (47)
4. Nguyễn Bình ♂ ch