Gia phả tộc NguyễnVõ Nguyễn Minh Trí ♂
tên gọi (Phúc)
ngày sanh dd-mm-2000
18 tuổi (20) Canh Thìn
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Võ văn Quân ♂
54 tuổi (56)
mẹ Nguyễn thị An ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Nguyễn Quế Trâm (Ngân) 22 tuổi (24)
3. Võ Nguyễn Quế Trân (Diệu) 15 tuổi (17)
4. Võ Nguyễn Tú Trinh (út) 10 tuổi (11)