Gia phả tộc NguyễnDương văn Tân ♂ ch (rể)
ngày sanh 1964 - 2017
thọ 54 tuổi
ngày giỗ 02-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
_Bùi thị Kim Phượng ♀ 50 tuổi (51) Kỷ Dậu
quan hệ: cưới

con
1. Dương văn Tiến ♂30 tuổi (32)
2. Dương văn Tuyền ♂28 tuổi (30)
3. Dương thị Ngọc Hằng ♀23 tuổi (25)
4. Dương Quốc Toàn (Còi)21 tuổi (23)