Gia phả tộc NguyễnVõ Nguyễn Quế Trân ♀
tên gọi (Diệu)
ngày sanh dd-mm-2003
15 tuổi (17) Quý Mùi
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Võ văn Quân ♂
54 tuổi (56)
mẹ Nguyễn thị An ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Nguyễn Quế Trâm (Ngân) 22 tuổi (24)
2. Võ Nguyễn Minh Trí (Phúc) 18 tuổi (20)
4. Võ Nguyễn Tú Trinh (út) 10 tuổi (11)