Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Minh Lan ♂ ch (rể)
tên gọi (Ký)
ngày sanh 1935 - 2003
thọ 69 tuổi
ngày giỗ 25-09 AL
nơi chôn cất xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
cha Huỳnh Phụng
mẹ Trần thị Loan

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) chthọ 63 tuổi
3. Huỳnh Minh Tài ♂57 tuổi (59)
6. Huỳnh Minh Đạo ♂56 tuổi (57)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀53 tuổi (54)
8. Huỳnh Minh Cường ♂48 tuổi (50)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng)47 tuổi (48)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch