Gia phả tộc NguyễnHuỳnh thị Kim Cương ♀ ch
tên gọi (Ký)
ngày sanh 1954 - 2016
thọ 63 tuổi
ngày giỗ 22-06 AL
cha Huỳnh Minh Lan ♂ ch
(Ký) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Biên ♀ ch
(Ký) thọ 45 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59)
6. Huỳnh Minh Đạo ♂ 55 tuổi (57)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀ 53 tuổi (54)
8. Huỳnh Minh Cường ♂ 48 tuổi (50)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng) 47 tuổi (48)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch

chồng 1
Trần Ny (Hai Ly)
67 tuổi (68) Nhâm Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Minh Hiếu (Hải)46 tuổi (48)
2. Trần thị Kim Lệ (Hiền)44 tuổi (45)
3. Trần văn Hậu ♂41 tuổi (43)
4. Trần văn Hoàng (Bé)38 tuổi (39)
5. Trần thị Kim Nga ♀35 tuổi (36)