Gia phả tộc NguyễnTrần Ny ♂ (rể)
tên gọi (Hai Ly)
ngày sanh dd-mm-1952
67 tuổi (68) Nhâm Thìn
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Trần Bùi
mẹ Hồ thị Như

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch thọ 63 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Trần Minh Hiếu (Hải)47 tuổi (48)
2. Trần thị Kim Lệ (Hiền)44 tuổi (45)
3. Trần văn Hậu ♂42 tuổi (43)
4. Trần văn Hoàng (Bé)38 tuổi (39)
5. Trần thị Kim Nga ♀35 tuổi (36)