Gia phả tộc NguyễnTrần Như Hải ♂
ngày sanh dd-mm-1961
58 tuổi (59) Tân Sửu
cha Trần Đình Bảy ♂
83 tuổi (83)
mẹ Nguyễn thị Độ ♀
(Đạo) 81 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Như Hùng ♂ ch
3. Trần thị Ánh Tuyết ♀ 56 tuổi (57)
4. Trần Ngọc Huy ♂ 53 tuổi (54)
5. Trần Như Hy ♂ 51 tuổi (52)
6. Trần thị Ánh Thùy ♀ 50 tuổi (51)
7. Trần Như Hòa ♂ 47 tuổi (49)
8. Trần Như Hảo ♂ 45 tuổi (46)

vợ 1
Phạm Vũ thị Diễm Lan ♀

quan hệ ly hôn
 
con
1. Trần thị Vũ Yến ♀30 tuổi (31)