Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Biền ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1937
82 tuổi (83) Đinh Sửu
nơi sanh Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Hiên
mẹ Nguyễn thị Miền

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀52 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀47 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂42 tuổi (44)