Gia phả tộc NguyễnTrần Minh Hiếu ♂
tên gọi (Hải)
ngày sanh dd-mm-1972
46 tuổi (48) Nhâm Tý
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trần Ny ♂
(Hai Ly) 67 tuổi (68)
mẹ Huỳnh thị Kim Cương ♀ ch
(Ký) thọ 63 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần thị Kim Lệ (Hiền) 44 tuổi (45)
3. Trần văn Hậu ♂ 41 tuổi (43)
4. Trần văn Hoàng (Bé) 38 tuổi (39)
5. Trần thị Kim Nga ♀ 35 tuổi (36)

vợ 1
Phạm thị Kim Thuỷ ♀
43 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Phạm Anh Tuấn (Bin)17 tuổi (19)
2. Trần Phạm Anh Khoa ♂4 tuổi (6)