Gia phả tộc NguyễnTrần Phạm Anh Tuấn ♂
tên gọi (Bin)
ngày sanh dd-mm-2001
17 tuổi (19) Tân Tỵ
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trần Minh Hiếu ♂
(Hải) 46 tuổi (48)
mẹ Phạm thị Kim Thuỷ ♀
43 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần Phạm Anh Khoa ♂ 4 tuổi (6)