Gia phả tộc NguyễnTrần thị Kim Lệ ♀
tên gọi (Hiền)
ngày sanh dd-mm-1975
44 tuổi (45) Ất Mẹo
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Trần Ny ♂
(Hai Ly) 67 tuổi (68)
mẹ Huỳnh thị Kim Cương ♀ ch
(Ký) thọ 63 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Minh Hiếu (Hải) 46 tuổi (48)
3. Trần văn Hậu ♂ 41 tuổi (43)
4. Trần văn Hoàng (Bé) 38 tuổi (39)
5. Trần thị Kim Nga ♀ 35 tuổi (36)

chồng 1
Trần Thọ ♂ ch
thọ 40 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Kim Ngọc Ánh (Mi)17 tuổi (19)
2. Trần Ngọc Ánh Dương (Na)15 tuổi (17)