Gia phả tộc NguyễnTrần Thọ ♂ ch (rể)
ngày sanh 1966 - 2005
thọ 40 tuổi
ngày giỗ 26-04 AL
cha Trần Yên
mẹ Phạm thị Nghiệp

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Trần thị Kim Lệ (Hiền) 44 tuổi (45) Ất Mẹo
quan hệ: cưới

con
1. Trần Kim Ngọc Ánh (Mi)18 tuổi (19)
2. Trần Ngọc Ánh Dương (Na)15 tuổi (17)