Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Anh ♀
ngày sanh dd-mm-1969
50 tuổi (51) Kỷ Dậu
nơi sanh Q.4, Sài Gòn
cha Lê văn Ích ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Võ ♀ ch
thọ 81 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Hằng ♀ ch thọ 45 tuổi

chồng 1
Nguyễn Đăng Khoa ♂
53 tuổi (54) Bính Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Kim Ngân ♀27 tuổi (28)
2. Nguyễn thị Kim Ngọc ♀22 tuổi (23)
3. Nguyễn thị Kim Ngà ♀19 tuổi (20)
4. Nguyễn Đăng Phước ♂13 tuổi (14)