Gia phả tộc NguyễnTrần Kim Ngọc Ánh ♀
tên gọi (Mi)
ngày sanh dd-mm-2001
17 tuổi (19) Tân Tỵ
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trần Thọ ♂ ch
thọ 40 tuổi
mẹ Trần thị Kim Lệ ♀
(Hiền) 44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần Ngọc Ánh Dương (Na) 15 tuổi (17)