Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hằng ♀ ch
ngày sanh 1970 - 2014
thọ 45 tuổi
ngày giỗ 13-12 AL
cha Lê văn Ích ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Võ ♀ ch
thọ 81 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Kim Anh ♀ 50 tuổi (51)

chồng 1
Nguyễn Trọng Mỹ ♂
51 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trọng Hiền ♂24 tuổi (25)
2. Nguyễn thị Thùy Dung ♀18 tuổi (20)
3. Nguyễn Trọng Hoàng ♂16 tuổi (18)