Gia phả tộc NguyễnTrần Ngọc Ánh Dương ♀
tên gọi (Na)
ngày sanh dd-mm-2003
15 tuổi (17) Quý Mùi
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trần Thọ ♂ ch
thọ 40 tuổi
mẹ Trần thị Kim Lệ ♀
(Hiền) 44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Kim Ngọc Ánh (Mi) 17 tuổi (19)