Gia phả tộc NguyễnTrần văn Hậu ♂
ngày sanh dd-mm-1977
41 tuổi (43) Đinh Tỵ
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Trần Ny ♂
(Hai Ly) 67 tuổi (68)
mẹ Huỳnh thị Kim Cương ♀ ch
(Ký) thọ 63 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Minh Hiếu (Hải) 46 tuổi (48)
2. Trần thị Kim Lệ (Hiền) 44 tuổi (45)
4. Trần văn Hoàng (Bé) 38 tuổi (39)
5. Trần thị Kim Nga ♀ 35 tuổi (36)

vợ 1
Phạm Tú Sương ♀
33 tuổi (35) Ất Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Phạm Ánh Ngọc (Mi Sa)8 tuổi (10)