Gia phả tộc NguyễnTrần Như Thuyên ♂
tên gọi (Chín)
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (53) Đinh Mùi
cha Trần Nghiệp ♂ ch
(Như Soại) thọ 55 tuổi
mẹ Nguyễn thị Bưởi ♀ ch
(Khiết) thọ 84 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Như Chuông ♂ 67 tuổi (68)
2. Trần Như Châu ♂ ch thọ 33 tuổi
3. Trần Như Kỳ ♂ 62 tuổi (63)
4. Trần Như Cổ ♂ 60 tuổi (61)
6. Trần Như Tám (Bảy) 57 tuổi (58)
7. Trần Như An (Tám) 55 tuổi (56)
9. Trần thị Thanh Thanh ♀ 50 tuổi (52)

vợ 1
Nguyễn thị Kim Phượng ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Như Phương Uyên ♀
2. Trần Như Tâm ♂