Gia phả tộc NguyễnTrần văn Hoàng ♂
tên gọi (Bé)
ngày sanh dd-mm-1981
38 tuổi (39) Tân Dậu
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Trần Ny ♂
(Hai Ly) 67 tuổi (68)
mẹ Huỳnh thị Kim Cương ♀ ch
(Ký) thọ 63 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Minh Hiếu (Hải) 46 tuổi (48)
2. Trần thị Kim Lệ (Hiền) 44 tuổi (45)
3. Trần văn Hậu ♂ 41 tuổi (43)
5. Trần thị Kim Nga ♀ 35 tuổi (36)

vợ 1
Lâm Thanh Xuân ♀
31 tuổi (32) Mậu Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Lâm An Bình ♀6 tuổi (2020)