Gia phả tộc NguyễnTrần thị Kim Nga ♀
ngày sanh dd-mm-1984
35 tuổi (36) Giáp Tý
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trần Ny ♂
(Hai Ly) 67 tuổi (68)
mẹ Huỳnh thị Kim Cương ♀ ch
(Ký) thọ 63 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Minh Hiếu (Hải) 46 tuổi (48)
2. Trần thị Kim Lệ (Hiền) 44 tuổi (45)
3. Trần văn Hậu ♂ 41 tuổi (43)
4. Trần văn Hoàng (Bé) 38 tuổi (39)

chồng 1
Nguyễn Nhật Minh ♂
35 tuổi (37) Quý Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trần Phương Nghi (Mi Su)9 tuổi (11)
2. Nguyễn Trần Nhật Khang (Bill)3 tuổi (4)