Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Nhãn ♂
ngày sanh dd-mm-1959
60 tuổi (62) Mậu Tuất
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Nguyễn Thị Biền ♀
81 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 52 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂ 50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀ 46 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀ 45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂ 42 tuổi (44)

anh chị em khác mẹ
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂ 35 tuổi (37)
10. Nguyễn Văn Thông ♂ 30 tuổi (31)

vợ 1
Nguyễn Thị Quyên ♀
59 tuổi (61) Kỷ Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀40 tuổi (42)
2. Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀38 tuổi (40)
3. Nguyễn Thị Kim Ngân ♀35 tuổi (36)
4. Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀33 tuổi (35)
5. Nguyễn Thị Kim Khanh ♀29 tuổi (31)