Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Minh Tài ♂
ngày sanh dd-mm-1961
57 tuổi (59) Tân Sửu
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Lan ♂ ch
(Ký) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Biên ♀ ch
(Ký) thọ 45 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch thọ 63 tuổi
6. Huỳnh Minh Đạo ♂ 55 tuổi (57)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀ 53 tuổi (54)
8. Huỳnh Minh Cường ♂ 48 tuổi (50)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng) 47 tuổi (48)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch

vợ 1
Phạm thị Thu Thuỷ ♀
61 tuổi (62) Mậu Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Quốc Trung (Tèo)43 tuổi (44)
2. Điểu thị Đào ♀39 tuổi (40)

vợ 2
Trần thị Ánh Tuyết ♀
57 tuổi (58) Nhâm Dần

quan hệ cưới
 
con
3. Huỳnh Quang Thảo ♂35 tuổi (36)
4. Huỳnh Quang Dũng ♂33 tuổi (34)
5. Huỳnh Quang Thanh ♂30 tuổi (32)
6. Huỳnh Công Danh (Tí)29 tuổi (30)