Gia phả tộc NguyễnPhan thị Thanh Hằng ♀
ngày sanh dd-mm-1995
24 tuổi (25) Ất Hợi
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Phan Thanh Sơn ♂
46 tuổi (47)
mẹ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
43 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phan Thanh Huân ♂ 22 tuổi (23)