Gia phả tộc NguyễnNguyễn Anh Kiệt ♂
ngày sanh dd-mm-2006
12 tuổi (14) Bính Tuất
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Song Hào ♂
39 tuổi (41)
mẹ Võ Thị Kim Ánh ♀
35 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Như Quỳnh ♀ 5 tuổi (6)