Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Thu Thuỷ ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1958
61 tuổi (62) Mậu Tuất
nơi sanh Việt Nam
cha Út Ráng

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59) Tân Sửu
quan hệ: ly hôn

con
1. Trần Quốc Trung (Tèo)43 tuổi (44)
2. Điểu thị Đào ♀40 tuổi (40)