Gia phả tộc Nguyễn



Trần Quốc Trung ♂
tên gọi (Tèo)
ngày sanh dd-mm-1976
43 tuổi (44) Bính Thìn
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Tài ♂
57 tuổi (59)
mẹ Phạm thị Thu Thuỷ ♀
61 tuổi (62)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Điểu thị Đào ♀ 39 tuổi (40)

anh chị em khác mẹ
3. Huỳnh Quang Thảo ♂ 35 tuổi (36)
4. Huỳnh Quang Dũng ♂ 33 tuổi (34)
5. Huỳnh Quang Thanh ♂ 30 tuổi (32)
6. Huỳnh Công Danh (Tí) 29 tuổi (30)

vợ 1
Nguyễn thị Thu Nga ♀
41 tuổi (42) Mậu Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Nguyễn Nhật Nam ♂12 tuổi (13)
2. Trần Nguyễn Nhật Hân ♀6 tuổi (7)