Gia phả tộc NguyễnTrần thị Ánh Tuyết ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1962
57 tuổi (58) Nhâm Dần
nơi sanh Bình Phước, Việt Nam
cha Huỳnh văn Chờ
mẹ Trần thị Mạnh

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59) Tân Sửu
quan hệ: cưới

con
3. Huỳnh Quang Thảo ♂35 tuổi (36)
4. Huỳnh Quang Dũng ♂33 tuổi (34)
5. Huỳnh Quang Thanh ♂31 tuổi (32)
6. Huỳnh Công Danh (Tí)29 tuổi (30)