Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Quang Thảo ♂
ngày sanh dd-mm-1984
35 tuổi (36) Giáp Tý
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Tài ♂
57 tuổi (59)
mẹ Trần thị Ánh Tuyết ♀
57 tuổi (58)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Huỳnh Quang Dũng ♂ 33 tuổi (34)
5. Huỳnh Quang Thanh ♂ 30 tuổi (32)
6. Huỳnh Công Danh (Tí) 29 tuổi (30)

anh chị em khác mẹ
1. Trần Quốc Trung (Tèo) 43 tuổi (44)
2. Điểu thị Đào ♀ 39 tuổi (40)

vợ 1
Phạm thị Hậu ♀
27 tuổi (2020)

quan hệ cưới
 
con
1. Huỳnh Phạm Đăng Khoa ♂4 tuổi (6)