Gia phả tộc NguyễnĐiểu thị Đào ♀
ngày sanh dd-mm-1979
39 tuổi (40) Canh Thân
nơi sanh Việt Nam
cha Huỳnh Minh Tài ♂
57 tuổi (59)
mẹ Phạm thị Thu Thuỷ ♀
61 tuổi (62)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Quốc Trung (Tèo) 43 tuổi (44)

anh chị em khác mẹ
3. Huỳnh Quang Thảo ♂ 35 tuổi (36)
4. Huỳnh Quang Dũng ♂ 33 tuổi (34)
5. Huỳnh Quang Thanh ♂ 30 tuổi (32)
6. Huỳnh Công Danh (Tí) 29 tuổi (30)

chồng 1
Lê Khắc Nhật ♂
38 tuổi (39) Tân Dậu

quan hệ ly hôn
 
con
1. Điểu Lê Nhật Nam ♂17 tuổi (18)

chồng 2
Võ ... ♂

quan hệ cưới
 
con
2. Võ thị Bảo Ngọc ♀3 tuổi (5)