Gia phả tộc NguyễnĐiểu Lê Nhật Nam ♂
ngày sanh dd-mm-2002
17 tuổi (18) Nhâm Ngọ
nơi sanh Việt Nam
cha Lê Khắc Nhật ♂
38 tuổi (39)
mẹ Điểu thị Đào ♀
39 tuổi (40)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên