Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Quang Thanh ♂
ngày sanh dd-mm-1988
30 tuổi (32) Mậu Thìn
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Tài ♂
57 tuổi (59)
mẹ Trần thị Ánh Tuyết ♀
57 tuổi (58)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Huỳnh Quang Thảo ♂ 35 tuổi (36)
4. Huỳnh Quang Dũng ♂ 33 tuổi (34)
6. Huỳnh Công Danh (Tí) 29 tuổi (30)

anh chị em khác mẹ
1. Trần Quốc Trung (Tèo) 43 tuổi (44)
2. Điểu thị Đào ♀ 39 tuổi (40)

vợ 1
Nguyễn thị Kim Phượng ♀
26 tuổi (28) Nhâm Thân

quan hệ cưới
    không / chưa có con