Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Thanh ♀
tên gọi (Bé)
ngày sanh dd-mm-1966
53 tuổi (54) Bính Ngọ
mẹ Nguyễn thị Đào ♀ ch
thọ 75 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Huỳnh Trung ♂
5. Huỳnh Tâm ♂
6. Huỳnh Trinh ♂

anh chị em khác
2. Nguyễn thị Lan ♀
3. Nguyễn Thành ♂

chồng 1
Đoàn Minh Miên ♂
62 tuổi (63) Đinh Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Đoàn Minh Tuấn ♂30 tuổi (31)
2. Đoàn thị Mỹ Nga ♀28 tuổi (28)