Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Công Danh ♂
tên gọi (Tí)
ngày sanh dd-mm-1990
29 tuổi (30) Canh Ngọ
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Tài ♂
57 tuổi (59)
mẹ Trần thị Ánh Tuyết ♀
57 tuổi (58)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Huỳnh Quang Thảo ♂ 35 tuổi (36)
4. Huỳnh Quang Dũng ♂ 33 tuổi (34)
5. Huỳnh Quang Thanh ♂ 30 tuổi (32)

anh chị em khác mẹ
1. Trần Quốc Trung (Tèo) 43 tuổi (44)
2. Điểu thị Đào ♀ 39 tuổi (40)

vợ 1
Huỳnh thị Tuyết Trinh ♀
24 tuổi (26) Giáp Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Huỳnh Gia Phúc (Guu)1 tuổi (2)