Gia phả tộc NguyễnĐoàn Minh Miên ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1957
62 tuổi (63) Đinh Dậu

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn Thị Thanh (Bé) 53 tuổi (54) Bính Ngọ
quan hệ: cưới

con
1. Đoàn Minh Tuấn ♂30 tuổi (31)
2. Đoàn thị Mỹ Nga ♀28 tuổi (28)